Prof. Tzoulis on national television (NRK) about challenges with diagnosing Parkinson’s disease: “Parkinsons er en vanskelig sykdom å diagnostisere. Spesielt i de tidlige fasene av sykdommen”